Tsuto Kaijitsu

Half-brother of Ameiko Kaijitus, Deceased

Description:
Bio:

Tsuto Kaijitsu

ROTRAP Maktul